Harmonogram II semestru Akademii Grupy Gumułka

11.10.2016r. - Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach.

19.10.2016r. - Ocena standingu firmy w oparciu o sprawozdania finansowe.

14.11.2016r. - Relacje z mediami w praktyce:  obowiązki i uprawnienia urzędnika samorządowego w świetle Prawa prasowego.

17-18.11.2016r. - Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

29.11.2016r. - Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych – teoria i analizy przypadków z ćwiczeniami.

01.12.2016r. - Zasady przygotowywania jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

08.12.2016r. - Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych.

17-18.01.2017r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - perspektywa Zamawiającego. 

24.01.2017r. - Istota badania kompetencji pracowniczych w budowaniu zespołu.

26.01.2017r. - Ocena standingu firmy w oparciu o sprawozdania finansowe.

02.02.2017r. - Rozliczenie podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) w 2017 roku.

07.02.2017r. - Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych – teoria i analizy przypadków z ćwiczeniami.

14.02.2017r. - Zasady przygotowywania jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

21.02.2017r. - Zasady przygotowywania jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

23.02.2017r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - perspektywa Zamawiającego.

01-02.03.2017r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - perspektywa Wykonawcy.

07.03.2017r. - Rozliczenie podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) w 2017 roku.

13.03.2017r. - Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych.

16.03.2017r. - Zasady przygotowywania jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

22.03.2017r. - Istota badania kompetencji pracowniczych w budowaniu zespołu.

28.03.2017r. - Ocena standingu firmy w oparciu o sprawozdania finansowe.

05.04.2017r. - Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

12.04.2017r. - Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych – teoria i analizy przypadków z ćwiczeniami.

18.04.2017r. - Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.

19-20.04.2017r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - perspektywa Wykonawcy.

26.04.2017r. - Rozliczenie podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) w 2017 roku.

09.05.2017r. - Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych.

16.05.2017 r. - Excel w rachunkowości.

18.05.2017r. - Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

23.05.2017r. - Zasady przygotowywania jak również oceny merytorycznej studium wykonalności projektu zgodnej z wytycznymi RPO WSL (w szczególności analizy finansowej).

29.05.2017r. - Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.

01.06.2017r. - Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach.

06.06.2017r. - Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych - teoria i analiza przypadków z ćwiczeniami

20.09.2017r - Excel w rachunkowości

10.10.2017 r - Zasady przygotowania studium wykonalności zgodnie z wytycznymi RPO WSL

05.10.2017r. - Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.