Podajemy do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z przejrzystości działania Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k. za rok 2017.