W procesie przetwarzania danych osobowych istotną rolę odgrywa Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Osoba pełniąca taką funkcję powinna mieć rozległą wiedzę w zakresie regulacji prawnych związanych z tym zagadnieniem.

Akademia Grupy Gumułka pragnie zaproponować szkolenie, które przygotowuje do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje i zapisy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.