Firmy, którym PFR umorzył środki przyznane w ramach Tarczy Finansowej, będą miały czas na ich ewentualne podatkowe rozliczenie do 20 lipca, a nie 21 czerwca. W ogóle nie trzeba będzie ich rozliczać, jeśli wcześniej Ministerstwo Finansów zdecyduje się je zwolnić z daniny.

Firmy dostały więcej czasu na ewentualne rozliczenia podatkowe. To efekt przesunięcia, zaledwie o jeden dzień, decyzji umarzających środki z tarczy. Pierwotnie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) miał pierwsze decyzje wydać 31 maja br., co skutkowałoby koniecznością rozliczenia podatkowego od umorzonych kwot do 21 czerwca br. Polski Fundusz Rozwoju na prośbę Ministerstwa Finansów rozpoczął umarzanie subwencji finansowych od 1 czerwca br. W związku z tym termin na rozliczenie ewentualnego podatku dochodowego od bezzwrotnej pomocy z Tarczy Finansowej upłynie najwcześniej 20 lipca br. Decyzja w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z PFR zostanie ogłoszona przed upływem tego terminu, czyli przed 20 lipca.

Przypomnijmy, że z Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) wysłanej przez rząd do Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia wynikało, że umorzone kwoty z Tarczy Finansowej zostaną zwolnione z podatku. Eksperci wskazywali, że tak samo rząd postąpił z mikropożyczkami – one również zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku. Do dziś jednak decyzja w resorcie finansów nie zapadła.