Minister Finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, że wynajęcie mieszkania firmie na potrzeby jej pracowników jest z 23% stawką podatku VAT. Co innego wynikało z interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich dwóch latach – że w tym wypadku jest zwolnienie.


Interpretację ogólną należy postrzegać jako pierwszy krok w procesie uporządkowania kwestii opodatkowania wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Zamieszanie dotyczyło interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługa najmu na cele mieszkaniowe jest zwolniona z podatku, tj. czy przepis ten można zastosować również, jeżeli między podmiotem wynajmującym nieruchomość a finalnym beneficjentem świadczenia - osobą fizyczną zamieszkującą nieruchomość występuje podmiot pośredniczący.

Minister Finansów uznał, że właściciel nieruchomości mieszkalnej musi doliczyć 23 % VAT nie tylko wtedy, gdy wynajmuje ją firmie, która następnie podnajmuje ją osobie trzeciej, ale także wtedy, gdy firma wynajmująca udostępnia tę nieruchomość swoim pracownikom (odpłatnie lub nieodpłatnie). Minister wyjaśnił, iż dopiero na etapie udostępniania nieruchomości pracownikom spełniony zostaje warunek celu wynajmu lub dzierżawy nieruchomości - wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 8 października 2021 r., nr PT1.8101.1.2021.