W piątek, 29 października 2021r. Sejm zadecydował o wprowadzeniu zmian w podatkowej części przepisów Polskiego Ładu począwszy od 1 stycznia 2022r. Poprawka Senatu zakładająca wejście w życie nowych przepisów podatkowych od 1 stycznia 2023r. została odrzucona. Do zakończenia procesu legislacyjnego pozostał podpis Prezydenta.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalona 1 października 2021r. wprowadza duże zmiany w polskim prawie podatkowym. W ramach Polskiego Ładu m.in. zostanie podniesiony pierwszy próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł, dojdzie również do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.