Dyrektor KIS wyjaśnił jak powinien postąpić sprzedawca, gdy wartość umowy przekracza 15 tys. zł, ale faktury zaliczkowe dokumentują niższe kwoty.

Organ podatkowy uznał, iż firma dokumentująca sprzedaż fakturą zaliczkową na kwotę poniżej 15 tys. zł nie musi oznaczać jej napisem „mechanizm podzielonej płatności".

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, jeśli kwota należności ogółem, obejmujących dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy, przekracza 15 tys. zł, to faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności". Natomiast przy fakturach zaliczkowych wyznacznikiem stosowania MPP jest wyłącznie wartość wystawionej faktury. Bez znaczenia pozostaje łączna kwota, na jaką została zawarta umowa z kontrahentem, czy też całkowita wartość towaru wynikająca z umowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 października 2021 r. sygn. 0112-KDIL1-2.4012.317.2021.2.ST