Grupa Gumułka została wskazana przez Krajowe Biuro Wyborcze do badania sprawozdania partii politycznej "Polska Partia Pracy - Sierpień 80".

Zadaniem naszym będzie m.in. ocena zgodności gospodarki finansowej partii politycznej w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Każdy obywatel ma swoje prywatne poglądy polityczne - zaznacza Józef Gumułka, kluczowy biegły rewident z ramienia Grupy Gumułka - pozostaje to jednak bez wpływu na realizację obowiązków zawodowych: dokonania obiektywnej oceny postawionych przed nami zagadnień. Cieszymy się zasłużenie opinią obiektywnego weryfikatora zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadą niezależności i bezstronności - dodaje Członek Zarządu Grupy Gumułka.

Poprzednio weryfikowaliśmy już m.in. sprawozdania finansowe m.in. Autonomii dla Ziemi Śląskiej, Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Kutza, Komitetu Wyborczego Partii Zielonych, czy też Komitetu Wyborczego Konfederacji Polskiej Niepodległości. Uważamy, że demokracja zasadza się na pluraliźmie - zagwarantownym, i okiełznanym, przepisami prawa...