We wtorek GUS podał najnowsze dane o inflacji. Jak wynika z komunikatu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3%, natomiast rok do roku wzrosły o 2,2%. Dane potwierdzają nasze wcześniejsze prognozy, że w kolejnych miesiącach będziemy obserwować przyspieszenie tempa wzrostu cen. Wzrostowa tendencja znajduje potwierdzenie w realnych danych, bowiem w styczniu ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 1,7%, a w grudniu poprzedniego roku wzrost wyniósł 0,8% r/r. Wzrost inflacji, który może niepokoić Radę Polityki Pieniężnej jest korzystny dla resortu finansów, bowiem oznacza większe wpływy podatkowe, szczególnie z tytułu podatku VAT, co ułatwi realizację tegorocznego budżetu.