Według  szacunku GUS, w pierwszym kwartale bieżącego roku nasza gospodarka rosła w tempie 5,1 %, a więc wyższym niż spodziewali się analitycy. To pozytywna wiadomość, choć dane te mogą zostać skorygowane do poziomu 4,9 % eliminując czynniki sezonowe. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że rosnący odsetek przeterminowanych należności nieuregulowanych w portfelu polskich przedsiębiorców. Obecnie notowany przeciętny udział przeterminowanych faktur wynosi 22,7 %. Jest to najwyższy poziom notowany od dwóch lat. Przeciętny okres oczekiwania na zapłatę wydłużył się do 3 miesięcy i 24 dni. W porównaniu do ubiegłego roku rośnie udział przeterminowanych należności powyżej 12 miesięcy i wynosi 14,2 %. Opisany problem został szczegółowo omówiony w czerwcowym odcinku programu „Zrozumieć rynek”.