Miło nam poinformować, iż wspólna praca z kadrą zarządzającą Szpitalem Murcki Sp. z o.o. pozwoliła pozyskać środki unijne w wysokości 629 731,00 zł na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego oraz diatermii elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Kolejnym projektem, który w bieżącym miesiącu otrzymał  dofinansowanie przy naszym wsparciu to: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Łodygowice. Wnioskodawca: ECO TEAM SERVICE SP. Z O.O. wydatki kwalifikowalne 1 149 202,73 dofinansowanie 826 170,12. Przedmiotem projektu jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Prace obejmą remont pompowni i przygotowanie ich do funkcji Stacji Uzdatniania Wody poprzez instalację ozonowania.  Wnioskodawcą gratulujemy.