Grupa Gumułka proponuje podmiotom sektora MSP szkolenia realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa). Baza zawiera dziesiątki tysięcy ofert, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują podnoszenie kompetencji pracowników oraz kadry zarządzajacej. Szkolenia oferowane w ramach BUR mogą zostać współfinansowane przez EFS. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy uprawnione wynosi do 80% ceny usługi.