Według danych wygenerowanych z systemu SL2014, od uruchomienia programów do 17 czerwca 2018 r. złożono 85 972 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 522,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 322,7 mld zł. Do 17 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 35 908 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 190,2 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju