1 lipca 2018 r. wprowadzony zostanie mechanizm podzielonej płatności. Zakłada on rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki. Pierwszy to rachunek bankowy dostawcy, drugi to odrębny specjalny rachunek VAT. Dotyczy to przypadku, jeżeli dochodzi do płatności pomiędzy czynnymi podatnikami podatku VAT. Grupa Gumułka oferuje swoje usługi w pełnym zakresie związanym z wdrożeniem mechanizmu podzielonej płatności tak dla przedsiębiorców jak również dla JST.