Sejm uchwalił przepisy wprowadzające tzw. mały ZUS dla firm osiągających niewielkie przychody. Od stycznia 2019 r przedsiębiorcy osiągający przychody nie przekraczające 2,5 krotności płacy minimalnej będą mieli prawo do niższej składki ZUS.