Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Według prezesa NBP stopy procentowe mogą być na tym poziomie nawet do końca 2019 roku, a gdyby nic się nie zmieniło będą utrzymane również w dalszej perspektywie. Przypominamy, że RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Oznacza to, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 %, lombardowa 2,50 %, depozytowa 0,50 %, zaś redyskonta weksli 1,75 %. W komentarzu szef NBP przyznaje, że nasz bank centralny widzi ryzyko inflacyjne. Warto dodać, że zbliżają się wzrosty cen energii, które przełóżą się na wiele produktów i usług, które już dziś są w Polsce wysokie ze względu m.in. na przestarzały system, szczególnie dystrybucyjny.