Grupa Gumułka stwarza możliwości rozwoju dla profesjonalistów różnych dziedzin. Dzięki Programowi Praktyk i Staży Studenckich daje również szansę zdobycia cennego doświadczenia młodym i dynamicznym osobom. Program Praktyk i Staży stanowi najlepszą ścieżkę umożliwiającą dobry start na rynku pracy oraz zostanie realnym członkiem profesjonalnego zespołu pracowniczego Grupy Gumułka. Nasza organizacja ceni entuzjazm i zaangażowanie.
Stawiamy na młodych!
Zatrudniamy najlepszych.

 

 

gG logo rozszerzone bez tła

 

Jesteśmy jedną z wiodących firm świadczących usługi doradczne oraz outsourcingowe. Swoją ofertę kierujemy do sektora nauki, zdrowia, administracji publicznej, spółdzielni, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Nasze początki sięgają 1993 roku. Wówczas otworzyliśmy Kancelarię Finansowo - Prawną J. R. Gumułka Sp.  z o. o. przy ulicy Matejki 4 w Katowicach, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się nasza główna siedziba. Ponadto posiadamy oddziały w Warszawie i Krakowie. Początkowo obszarem naszej działalności było świadczenie usług doradztwa podatkowego oraz księgowości. Wraz z rozwojem firmy poszerzyliśmy wachlarz swej działalności dodając m.in.: audyt wewnętrzny i finansowy, rachubę wynagrodzeń oraz fundusze unijne w aspekcie ich pozyskiwania, rozliczania oraz ewaluacji.

Naszą pozycję na rynku zawdzięczamy połączeniu wieloletniego doświadczenia w połączeniu ze współczesnymi technikami pracy międzynarodowych firm audytorskich. Potencjałem firmy są jej pracownicy wraz z ich umiejętnościami i kwalifikacjami. Stanowimy zintegrowany zespół specjalistów:

  • biegłych rewidentów,
  • radców prawnych,
  • rzeczoznawców majątkowych,
  • doradców księgowych, podatkowych, unijnych i inwestycyjnych.

 

startowa page 001

 

 Temat szkolenia Rozliczanie inwestycji w jednostkach sektora finansów pyblicznych - teoria i analizy przypadków z ćwiczeniami
Termin szkolenia 06.06.2017r.
Czas trwania szkolenia (w godz. lekcyjnych) 6h (9:00-14:00)
Trener/trenerzy prowadzący Marcin Roj
Adresaci szkolenia/ grupa docelowa

Pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Pracownicy działów inwestycyjnych w jednostkach sektora finasów publicznych. Kierownictwo jednostek sektora finansów publicznych. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozliczania inwestycji

Korzyści dla uczestników

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przemiotu szkolenia. Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami rozliczania nakładów inwestycyjnych na konkretnych przykładach. Poprawa komunikacji z działami technicznymi w zakresie rozpoznawania i innych operacji związanych z inwestycjami.

Cena szkolenia 420zł netto

W czwartek Komisja Europejska podwyższyła prognozy polskiego wzrostu gospodarczego na lata 2017 i 2018. Zgodnie z obecnymi szacunkami w bieżącym roku produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy według wcześniejszej prognozy dynamika wzrostu miała wynieść 3,2%. Z kolei w roku 2018 dynamika PKB ma wynieść 3,2%. Siłą napędową gospodarki ma pozostać popyt wewnętrzny, wspierany odradzającymi się inwestycjami zwłaszcza finansowanymi funduszami unijnymi. Zdaniem Komisji także dalsza poprawa na rynku pracy będzie czynnikiem wzmacniającym pozytywne trendy w gospodarce.