W I kwartale 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 21,7% od notowanych w I kwartale 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 6,6%). Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7%

od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,2% przed rokiem do 95,7%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,1%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,5%.

Źródło: GUS