Wstępne szacunki MF informują, iż luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w 2018 roku do 12,5 proc. potencjalnych wpływów z 15,4 proc. rok wcześniej. Analizując skuteczność działań w tym zakresie należy przypomnieć, że w latach 2012-2015" szacowano ją na poziomie 24-25 proc. Warto dodać, że w 2018 r. dochody z podatku od towarów i usług

wyniosły 174 947 071 tys. zł i były wyższe o 8 947 071 tys. zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Ten wynik warto porównać do 2017 r. kiedy to dochody z podatku VAT były wyższe o 18 145 860 tys. zł, tj. o 11,6 proc. nominalnie i o 9,8 proc. realnie w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: MF