Kondycja polskiej gospodarki w dużym stopniu zależy od eksportu. Indeks PMI (jest to wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym w danym kraju) dla przemysłu strefy euro wyniósł w czerwcu 47,8 pkt. wobec 47,7 pkt. w maju, a PMI usługowy strefy euro uplasował się na poziomie 53,4 pkt. wobec 52,9 pkt. w maju Przypominam, że wskaźnik PMI dopiero powyżej 50 pkt sygnalizuje ożywienie w danym sektorze gospodarki.