Od 12 lipca firmy nie będą mogły kopiować naszych dokumentów. Dotyczy to przede wszystkim dotyczy to dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób niepełnosprawnych. Tak więc od 12 lipca za wykonanie kopii dokumentu publicznego będzie grozić kara nawet do dwóch lat więzienia. A wszystko za sprawą wchodzącej właśnie w życie po półrocznym vacatio legis ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. poz. 53). Wątpliwości budzi kopiowanie dokumentów przez banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, które powołują się na dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Należy zaznaczyć, że ustawa nie przewiduje wyjątków.