W dwóch precedensowych wyrokach NSA stwierdził, iż mimo wyroku TSUE (C-566/17) podatnicy nie musieli stosować tzw. prewspółczynnika przed 2016 r.

Są to zatem korzystne orzeczenia dla tych podatników, którzy dokonywali przed 2016 r. czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, a odliczali VAT bez uwzględnienia prewspółczynnika.

Nie można obciążać podatników skutkami dokonanej przez nas wykładni przepisu, nie możemy wycofać się z tego, co powiedzieliśmy w uchwale (I FPS 9/10) i przerzucić konsekwencji na podatników, mimo że czujemy się związani wykładnią przepisów prawa dokonaną przez trybunał – to motywy ustnego uzasadnienia wyroków.

Wyroki NSA z 2 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 119/17 oraz z 3 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 73/17.