W dniu 12 lipca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa aktualnie oczekuje na podpis prezydenta.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT ust. 5-7 w art. 106b. Zgodnie z treścią nowych przepisów od 1 stycznia 2020r. ograniczona zostanie możliwość wymiany paragonów na faktury. Będzie to możliwe wyłącznie, gdy na dowodzie z kasy rejestrującej będzie podany NIP nabywcy (podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej).

Dodany ust. 6 w art. 106 b przewiduje również kary, dla podatników, którzy ujmą w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego podatnika na potrzeby podatku. W takim przypadku organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane.

Jak wynika z uzasadnienia, regulacja ta ma na celu likwidację procederu nieuprawnionego ujmowania w prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów podatkowych faktur niezwiązanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Przewidziany został również przepis przejściowy (art. 15 projektowanej ustawy), zgodnie z którym nowe zasady wystawiania faktur i związane z nimi sankcje nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020r.