Administracja skarbowa poczynając od 2020 roku wprowadza dla podatników, indywidualny numer rachunku podatkowego zawierający PESEL (podatnik) lub NIP (płatnik). Na wydzielone rachunki będą wpływać wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT. Rachunki będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski. Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie można uzyskać w każdym urzędzie skarbowym bądź online na stronie www.podatki.gov.pl.

Oprócz uporządkowania systemu podatkowego, podatnik odniesie korzyść w postaci otrzymania bez zbędnej zwłoki zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków. Dotychczasowe stare rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT, zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 r.