Minister finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozporządzenie znosi dotychczasowy obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników oraz dostosowuje do zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej elektronicznie za prawidłową.