Do Sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy określanej przez rząd jako "Pakiet Przyjazne Prawo". Nowe przepisy zawierają ponad 70 ułatwień dla biznesu i mają być uzupełnieniem uchwalonej wcześniej Konstytucji dla Biznesu. Nowe przepisy zostały przyjęte przez rząd i trafiły już do Sejmu, który ma się nimi zająć na najbliższych posiedzeniach.

Wśród nowych rozwiązań dla firm znalazły się m.in.:

- wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,

- wyłączenie z egzekucji kwot pieniężnych niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie na utrzymanie,

 

- zniesienie obowiązku załączania dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić,

- prawo do popełnienia błędu przez nowego przedsiębiorcę.

Oprócz tego, jednym z najbardziej istotnych rozwiązań - z punktu widzenia najmniejszych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - jest objęcie przedsiębiorcy ochroną konsumencką.

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym osoby fizyczne dokonujące wszelkiego rodzaju zakupów, objęte są bardzo szeroką ochroną konsumencką. Wśród podstawowych praw konsumenta wymienić można m.in. prawa wynikające z rękojmi i możliwość reklamowania wadliwego produktu, czy też prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy towar został zakupiony np. przez Internet.

Przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej regulują jednak relacje między przedsiębiorcą a konsumentem. Według Kodeksu Cywilnego zaś, za konsumenta uważa się obecnie jedynie osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym ochroną konsumencką objęte są jedynie osoby fizyczne dokonujące zakupów w celach prywatnych.

W obecnym stanie prawnym, przepisy o ochronie konsumentów mogą zatem traktować w różny sposób tę samą osobę, w zależności od tego, czy dokonuje ona konkretnego zakupu w celach prywatnych, czy też w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W praktyce, rozróżnienie sprowadza się do tego, czy w związku z danym zakupem osoba taka zażąda wystawienia faktury "na firmę", czy też otrzyma zwykły paragon.

Faktura "na firmę" wyklucza objęcie zakupu ochroną konsumencką, nawet wówczas, gdy zakup ten dotyczy małych, jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W obecnym stanie prawnym najmniejsi przedsiębiorcy stają zatem często przed dylematem, czy zadowolić się zwykłym paragonem i uzyskać tym samym ochronę konsumencką, czy też bardziej opłacalny będzie zakup na fakturę, ale kosztem utraty prawa do rozszerzonej rękojmi, czy prawa do zwrotu towaru.

Po wprowadzeniu nowych przepisów ten dylemat, trapiący od lat małych przedsiębiorców, całkowicie zniknie. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają bowiem ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Oznacza to, że faktura wystawiona na firmę nie pozbawi osoby prowadzącej działalność gospodarczą możliwości dochodzenia swoich praw konsumenckich.

Źródło: ZUS