Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) usługę, która pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. Dzięki temu przedsiębiorca, już bez konieczności składania wniosku, będzie mógł samodzielnie utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.

 

Źródło:ZUS