Grupa Gumułka decyzją Ministra Edukacji Narodowej pełni funkcję PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI (PZZJ).

PZZJ to instytucje prowadzące zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, wpisane na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości. Ich zadaniem jest tzw. zewnętrzne zapewnianie jakości działań konkretnej IC w odniesieniu do danej kwalifikacji.