Jak podaje Ministerstwo Finansów od 1 listopada wprowadzono możliwość wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, dotyczącej stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1.04.2020 r. WIS została wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751). WIS ma ułatwiać podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewniać im w tym zakresie odpowiednią ochronę. WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne. Okres przejściowy (1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.). WIS będą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródło: mf.gov.pl