Jak podaje GUS w okresie styczeń - wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku ( w którym notowano wzrost o 5,9 proc.). W większości głównych grup przemysłowych we wrześniu br. licząc r/r odnotowano wzrost produkcji i tak produkcja dóbr inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła po 7,8 proc., konsumpcyjnych nietrwałych - o 7,3 proc., a dóbr zaopatrzeniowych - o 4,2 proc.. Zmniejszyła się (nieznacznie) produkcja dóbr związanych z energią - o 0,5 proc.". We wrześniu licząc r/r nastąpił wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach.