W dniu 31 października 2019r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W rezultacie od 1 listopada 2019r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz objaśnienia do tych deklaracji. Konieczność wprowadzenia nowych wersji wzorów wynika z dostosowania deklaracji dla podatku od towarów i usług do zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
Nowe wzory formularzy VAT-7, VAT-8 i VAT-9M należy stosować począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r, z kolei nowy wzór deklaracji VAT-7K należy stosować od rozliczenia za IV kwartał 2019r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019r. poz. 2104).