Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) stopa bezrobocia w październiku była na poziomie 5,1 proc. Jest ono na poziomie najniższym od 30 lat. W 10 województwach stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt. proc.. W pozostałych sześciu województwach bezrobocie się nie zmieniło. Najniższa stopa bezrobocia (2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa zaś w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.)