Przez lata węgiel dla gmin górniczych był bogactwem, zaś kopalnie określane były mianem matek żywicielek. Zmienia się i to zmienia się wiele, gdyż węgiel dla większości gmin górniczych jest w tej chwili problemem, dla niektórych przekleństwem. Zapraszamy na 27 odcinek programu Zrozumieć rynek.

https://youtu.be/XMUyTk9nRLw