Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów podatnicy nie mają obowiązku wprowadzania do wykazu podatników VAT rachunków indywidualnych (technicznych), generowanych na rzecz klientów przez instytucje przyjmujące płatności masowe, np. wspólnoty mieszkaniowe, firmy energetyczne czy dostarczające wodę. Takie samo postępowanie dotyczy wszystkich innych podmiotów korzystających z rachunków wirtualnych (tzw. System SIMP). Płatności na takie rachunki nie spowodują również negatywnych konsekwencji po stronie nabywców towarów lub usług.