Jak co roku pracownicy i przyjaciele biorą czynny udział w akcji Szlachetna Paczka. Są to działania wpisujące się w naszą strategię CSR.