Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa antyzatorowa. Ma na celu zmniejszenie zatorów płatniczych, które w naszym kraju stanowią wysoki procent w stosunku do wszystkich transakcji. Wprowadza m.in. skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni (za wyjątkiem szpitali, dla których pozostawia się termin 60-dni) oraz maksymalny 60-dniowy termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, czyli zawieranych pomiędzy małymi i średnimi firmami a dużymi.