Od 1 stycznia 2020r. zmianie ulegnie moment pobierania przez płatników zaliczek według 32% stawki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli po przekroczeniu kwoty 85 528zł.

Zasady pobierania zaliczek zostały uregulowane w art. 32 ustawy o PIT. Do końca 2019 roku płatnicy PIT pobierali zaliczkę na podatek dochodowy według 32% stawki dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy w kwocie 85 528 zł. Od stycznia 2020r. w miesiącu przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej płatnicy powinni pobierać zaliczkę na podatek PIT według stawki 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, z kolei od kwoty nadwyżki według 32% stawki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2126)