Brexit stał się faktem. 31 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Jak na razie, nie pociąga ta jednak za sobą konsekwencji prawno-podatkowych dla polskich podmiotów realizujących transakcje handlowe z kontrahentami z Wielkiej Brytanii.

Od 1 lutego br. obowiązywać zaczęła bowiem Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Związany jest z nią natomiast okres przejściowy w relacjach Wielka Brytania – UE. Ma on potrwać do końca 2020r. i do tego czasu kontynuowane będą obecne relacje pomiędzy Wielką Brytanią i UE, tj. w praktyce Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie UE, jednakże z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym.

Dla polskich podmiotów oznacza to zatem w szczególności:

- brak ceł i dodatkowych regulacji w handlu,

- swobodny przepływ pracowników,

- brak ograniczeń w transporcie drogowym,

- brak konieczności dostosowania eksportowanych towarów do innych standardów,

- brak konieczności posiadania dodatkowych, nie wymaganych dotychczas certyfikatów,

- brak konieczności dokonywania zgłoszeń celnych, uzyskania licencji, spełniania odmiennych norm sanitarnych czy fitosanitarnych,

- brak ograniczeń w swobodzie przepływu kapitału.

Jeśli chodzi natomiast o to, co nastąpi po 31 grudnia 2020 r., wszystko zależeć będzie od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Negocjacje tej umowy dopiero mają się rozpocząć.

Polscy przedsiębiorcy nie powinni jendak czakać na ostateczny wynik tych negocjacji, ale już teraz dokonać analizy możliwych scenariuszy oraz zaplanować i podjąć działania dostosowawcze.

Zespół doradców Grupy Gumułka służy Państwu pomocą w tym zakresie.

 

Źródło: www.brexit.gov.pl