Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z  rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. W drodze rozporządzenia od 1 kwietnia 2020 roku zmianie ulegną wzory druków:

  1. VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług,
  2. VAT-5 -potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
  3. VAT-5UE - potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE,
  4. VAT-Z - zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowe druki są odpowiedzią na nowelizację ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1520). Nowe przepisy wprowadzają zmiany w pliku JPK_VAT i wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

źródło:mf.gov.pl