Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni oraz których przychód w 2019 roku nie przekroczył 120 tys. zł mają prawo do opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości. Zgłoszenie do „małego ZUS Plus” przebiega 2 etapowo. Pierwszy etap polega na wyrejestrowaniu z dotychczasowego ubezpieczenia - składając deklarację ZUS ZWUA, a następnie zarejestrowanie poprzez złożenie deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Zmian należy dokonać do 2 marca.