Ministerstwo Rozwoju (MR) - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS) - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19).

MR zaleca m.in., aby:
1) promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych
2) promować dokonywanie płatności bezgotówkowych

3) upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
4) umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane
5) wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce
6) upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP
7) nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku
8) zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne

MR przypomina także, iż zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Pełna treść zaleceń MR dostępna jest na stronach rządowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa