W związku z postępującą skalą epidemii wirusa SARS CoV-2 (COVID-19) Grupa Gumułka stosuje wszystkie zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa w stosunku do naszych klientów jak również pracowników firmy. W tym celu uruchomiono pracę zdalną z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych oraz kontakt z naszymi klientami.