Rada Polityki Pieniężnej postanowiła po raz kolejny obniżyć stopy procentowe NBP. Zmiana ta wpłynie na wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych, które od 9 kwietnia wyniosą 4% i 8%.

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny postanowiła obniżyć stopy procentowe. Od 9 kwietnia wysokość stóp procentowych będzie kształtowała się następująco:

Stopa referencyjna - 0,50%,

Stopa lombardowa - 1,00%,

Stopa depozytowa - 0,00%,

Stopa redyskonta weksli - 0,55%,

Stopa dyskontowa weksli - 0,60%.