Korzystając z platformy PUE ZUS przedsiębiorca może odszukać informację o decyzji w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Decyzja jest efektem złożenia wniosku RDZ. Wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosku zostaną o tym fakcie poinformowani w drodze e-mail lub SMS-em – zgodnie z ustawieniami dokonanymi w profilu przedsiębiorcy. Decyzja udzielana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS-u. Możemy również zalogować się do platformy i poszukać decyzji w „Skrzynce odbiorczej”.