Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Grupa Gumułka zapraszają przedsiębiorców na spotkanie on-line na którym omówiony zastanie temat planowania inwestycji przez MSP z wykorzystaniem funduszy unijnych.