Tarcza 3.0, czyli ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 weszła w życie 16 maja 2020r.

Jedną z wprowadzonych zmian w związku z wejściem w życie ww. ustawy jest uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,który w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przewidywał zawieszenie terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach sądowych (w tym sądowoadministracyjnych) oraz w postępowaniach egzekucyjnych i karnych skarbowych.

Uchylenie art. 15 zzs oznacza zatem rozpoczęcie bądź odwieszenie biegu rozpoczętych terminów procesowych i sądowych, np. terminu na złożenie skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji. Stosownie do art. 68 ust. 6 tarczy. 3.0 stanie się to po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.

Postawa prawna: ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV -2 — tarcza 3.0 — Dz.U. z 2020 r. poz. 875