Wprowadzenie nowego JPK_VAT zostało przyjęte ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520).

Powyższa ustawa wprowadzała dwa terminy wejścia w życie nowej struktury ewidencji i deklaracji VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. nowa struktura miała być obowiązkowa dla dużych podatników. Dla pozostałych podmiotów nowy JPK_VAT miał być obowiązkowy od 1 lipca 2020 r.

W ramach Tarczy 1.0 (ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) termin na wdrożenie nowego JPK_V7 już raz został przesunięty dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia 2020r. na 1 lipca 2020r.

Projekt Tarczy 4.0, czyli ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje kolejne przesunięcie terminu obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.

Podstawa prawna: ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk sejmowy 382).