Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2020 roku nastąpią zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące nie tylko nowej matrycy stawek VAT, ale również Wiążącej Informacji Stawkowej WIS (wiążąca informacja stawkowa), obowiązywania nowej PKWiU 2015 oraz białej listy podatników VAT. Nowa matryca stawek VAT to również zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: PKWiU 2015, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) oraz nomenklatury scalonej (CN).