Tzw. Tarcza 4.0., tzn. ustawa z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w dniu 23 czerwca została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), a 24 czerwca jej przepisy weszły w życie.

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców art. 77 pkt 62 Tarczy 4.0. przewiduje wydłużenie terminów związanych z dokumentacją cen transferowych. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych ulega przedłużeniu :

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o PIT/CIT) upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o PIT/CIT) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Tarcza 4.0 zakłada również przedłużenie terminu na dołączeniegrupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Postawa prawna: ustawa z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).