Osoby dojeżdżające do pracy własnym samochodem nie osiągają przychodu podatkowego, jeśli pracodawca zwraca im opłaty za parkowanie.

Takie właśnie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Organ uznał, że zwrot opłat, które zostały poniesione w związku z wykonywaną pracą w czasie trwania epidemii nie będą stanowiły przychodu podatkowego dla pracowników, zaś na pracodawcy zwracającemu opłaty – nie będą ciążyły obowiązki płatnika w tym zakresie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.05.2020r., 0113-KDIPT2-3.4011.344.2020.1.AC